ya sakhae Hussain teare doshman na RAHEN .... jethae v haen shala digdae RAHEN